fbpx

Warunki Użytkowania

 • Przerwy w działaniu witryny oraz pomyłki

  Codziennie staramy się podtrzymać wysoki standard świadczenia naszych usług i ułatwić dostęp do nich. Niestety Internet nie zawsze jest wystarczająco stabilny a błędy,  przerwy w dostępie i opóźnienia mogą wystąpić w dowolnym momencie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich błędów, zaniedbań, przerw lub opóźnień, jak również z jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności za prowadzenie Witryny (lub jakiejkolwiek jej części). Od czasu do czasu możemy zmienić specyfikację tej strony bez wcześniejszego uprzedzenia, do czego zastrzegamy sobie prawo.
 • Informacje zawarte na tej stronie

  Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej Witrynie były dokładne i kompletne, niektóre informacje są dostarczane nam przez osoby trzecie i nie jesteśmy w stanie sprawdzić dokładności ani kompletności tych informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedokładności lub zaniedbania jakiejkolwiek informacji na naszej stronie internetowej oraz nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu informacji na Witrynie dostarczonej przez ciebie, jakiegokolwiek innego użytkownika strony internetowej lub jakąkolwiek inną osobę.
 • Korzystanie z naszej strony internetowej

  Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem podczas poszukiwania zatrudnienia,  pomocy w trakcie kariery zawodowej oraz przy rekrutacji personelu. W żadnych okolicznościach nie można naruszać bezpieczeństwa Witryny lub jakichkolwiek informacji przekazywanych do niej lub przez nią udostępnianych. W szczególności nie wolno dążyć do uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia jakichkolwiek informacji, do których nie masz autoryzowanego dostępu. Niedopuszczalne jest przeciążanie systemu poprzez spamowanie lub flooding, podejmowanie jakiegokolwiek działania lub używanie dowolnego urządzenia, procedury lub oprogramowania powodującego awarię, opóźnienie, uszkodzenie lub w inny sposób zakłócanie działania Witryny. Niedozwolone są również próby rozszyfrowywania, modyfikacji oraz usuwania informacji z Witryny.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje przesłane do Witryny. Po stronie Użytkownika leży odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie dostarczone informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i nie wprowadzają w błąd, nie są dyskryminujące, nieprzyzwoite, obraźliwe, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem oraz nie naruszają wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, wytycznych, kodeksów postępowania lub praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie informacje, dane i pliki są wolne od wirusów oraz szkodliwego oprogramowania, które może uszkodzić lub zakłócić działanie systemu lub danych przed przesłaniem ich do Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji dostarczonych przez Użytkownika ze Strony internetowej według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez konieczności podawania jakichkolwiek wyjaśnień.

 • Informacje przesłane przez Użytkownika

  Nasza Firma wykorzysta informacje dostarczone przez Użytkownika (w tym wrażliwe dane osobowe), aby pomóc w procesie rekrutacji i powiązanych funkcjach administracyjnych za pośrednictwem tej strony internetowej. Proces obejmuje między innymi: przetwarzanie i przechowywanie informacji (w tym wrażliwych danych osobowych) oraz przekazywanie lub udostępnianie takich informacji potencjalnym pracodawcom (lub stronom trzecim pomagającym im w procesie rekrutacji). Informacje o wolnych miejscach pracy i stażach będą przekazywane kandydatom i mogą być zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej. Korzystamy z usług stron trzecich, aby pomóc nam w przetwarzaniu Twoich informacji w ramach procesu rekrutacji. Możemy zbierać i agregować dane z dostarczonych przez Ciebie informacji, aby pomóc nam zrozumieć naszych Użytkowników jako grupę oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.

  Wszystkie strony trzecie współpracujące z naszą zgodziły się z naszymi Warunkami Użytkowania. Jeżeli zostaną one za naruszające Warunki, nie będą mogły korzystać z naszych usług.

  Przetwarzamy wszelkie dane podane przez Użytkownika (drogą mailową oraz poprzez formularz na Witrynie) zgodnie z przepisami RODO. Więcej informacji na temat twoich danych osobowych wyjaśniamy w naszej Polityce prywatności.

EnglishFrenchPolishRussianSlovakUkrainian