Aktualności

Est-Polska Sp. zo.o  informuje, że z dniem 01 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy regulują dostęp cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy.

Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

Więcej informacji na stronie:

http://rzeszow.praca.gov.pl/-/14753-zatrudnienie-obywateli-panstw-trzecich-w-polsce

 

Scroll to top